Życzenia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego
na Boże Narodzenie A.D. 2018

Ukochani Archidiecezjanie!
Jak w swej Ewangelii przekazuje nam św. Łukasz, spotkanie betlejemskich pasterzy z aniołami miało niejako dwie odsłony. Najpierw anioł Pański zwiastował im „radość wielką”, ponieważ „w mieście Dawida narodził się [dla nich] Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 11), a następnie „mnóstwo zastępów niebieskich” wielbiło Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). Treść przeżywanej przez pasterzy cichej i świętej nocy narodzenia Pana Jezusa wyrażała się zatem w trzech słowach: radość, uwielbienie, pokój.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia z całego serca życzę Wam, Drodzy Archidiecezjanie, abyście na wzór pasterzy betlejemskich mogli w te Święte Dni przeżywać wiele prawdziwych duchowych radości; abyście wielbili Boga, który do końca nas umiłował, dając nam Swego Jednorodzonego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy; abyście obdarzeni przez Pana łaską wewnętrznego pokoju, przekazywali go innym – swoim najbliższym, krewnym i znajomym.
Proszę Was także, abyście do swoich pełnych radości i uwielbienia świątecznych modlitw włączyli też modlitwy zanoszone w intencjach ks. profesora Janusza Mastalskiego, rektora naszego Wyższego Seminarium Duchownego, którego Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Już dzisiaj zapraszam Was do licznego udziału w jego biskupich święceniach, które odbędą się 5 stycznia 2019 roku w Katedrze na Wawelu o godzinie 10.00.
Na święty czas Bożego Narodzenia z serca Wam wszystkim błogosławię

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski