Kancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16-17.30
w sobotę – nieczynna

Kontakt
Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie
ul. Bulwarowa 15a
31-751 Kraków

Telefon: 575-554-529
Faks: 12 68039 02

Dokumenty potrzebne w kancelarii

Chrzest
1. Termin do uzgodnienia.
2. Co najmniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się w kancelarii i dostarczyć niezbędne dokumenty i informacje.
3. Dokumenty:
– kopia aktu urodzenia dziecka
– rodzice chrzestni: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zaświadczenie ze swojej parafii (może być dostarczone w dniu chrztu)
– pozwolenie z parafii z zamieszkania rodziców dziecka na chrzest w Parafii Matki Bożej Pocieszenia
– rodzice żyjący bez ślubu kościelnego składają oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka
4. Warunki, aby być ojcem chrzestnym i matką chrzestną:
– sakrament bierzmowania
– należy być praktykującym katolikiem
– należy być w stanie wolnym lub w kościelnym związku małżeńskim
5. Ojcem chrzestnym i matką chrzestną nie mogą być osoby, które:
– są bez bierzmowania
– są niepraktykujący
– są innej wiary
– żyją bez sakramentu małżeństwa
– żyją tylko po cywilnym związku
– żyją w konkubinacie
– odeszli od Kościoła

Małżeństwo
1. Termin do uzgodnienia.
2. Co najmniej trzy miesiące przed ślubem należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty i spisać protokół przedślubny.
3. Dokumenty:
– metryka chrztu /nie starsza jak 6 miesięcy/.
– świadectwo bierzmowania.
– katechezy przedmałżeńskie i poradnictwo rodzinne
– ostanie świadectwo z religii
– dokument z USC zaświadczające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa lub akt ślubu cywilnego
– pozwolenie z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych na zawarcie sakramentu małżeństwa w parafii Matki Bożej Pocieszenia.

Bierzmowanie

Pogrzeb
Dokumenty:
– akt zgonu
-zgoda na pogrzeb od proboszcza, jeśli zmarły jest spoza parafi