4 czerwca 2022, godz. 17.00, abp Marek Jędraszewski poświęci kościół Matki Bożej Pocieszenia.

Radio Pallotti.FM oraz telewizja Pallotti.TV zaprasza na transmisję z tego wydarzenia.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. Ilekroć słyszymy słowa św. Jana Pawła II, jakie w 1979 roku wypowiedział do rodaków, przed oczyma staje nam obraz Polski, która w tamtych latach trwała w głębokim komunizmie. Jednym z pokazowych elementów radzieckich wpływów w Polsce miało być nowoczesne miasto, z szerokimi arteriami, surowymi budynkami i pomnikiem Lenina w centrum. Nowa Huta rosła z roku na rok a pracowali tu ludzie z całej Polski. Miała być miastem bez Boga i jakiegokolwiek przejawu religijności.

To, co władze komunistyczne zaplanowały dla mieszkańców Nowej Huty, zostało udaremnione dzięki żywej wierze Polaków. Wbrew surowym zakazom ówczesnych władz, na terenie powstającego miasta wybudowano dwa kościoły – kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski, znany jako Arka Pana, na os. Bieńczyce oraz kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach. Po pewnym czasie, w latach ‘90, do istniejących parafii miała dołączyć kolejna.

Przy ul. Bulwarowej 15a, pomiędzy Arką Pana a pobliskim klasztorem ojców cystersów w Mogile, rozpoczęto tworzenie nowej wspólnoty parafialnej i budowę kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia. Parafia i kościół, dzięki decyzji ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego, zostały oddane pod opiekę księży pallotynów. Ich zaangażowanie w apostolat świeckich, gościnność i serca otwarte na potrzeby bliźnich są kontynuacją dzieła, jakie rozpoczął święty założyciel Stowarzyszenia – Wincenty Pallotti. W tym właśnie klimacie – Jezusowego i Maryjnego apostolstwa – wzrastała parafia Matki Bożej Pocieszenia.

Zaangażowanie duchownych i świeckich z Bulwarowej jest znane w całym Krakowie. Radość z przebywania w bliskości Pana Boga udziela się wszystkim, którzy zawitają w gościnne progi pallotynów. Dzieła, jakie tworzyli wraz z parafianami i przyjaciółmi parafii, mogły powstać dzięki Bożej łasce, determinacji duchownych i mieszkańców Nowej Huty, dla których Serce Boga zawsze mocno biło, na przekór ustrojowi politycznemu, prześladowaniom, nienawiści i innym działaniom zła.

Czuwająca nad Parafią Matka Boża Pocieszenia – Patronka całej wspólnoty – każdego dnia otacza swoją opieką tych, którzy się do Niej uciekają.