DLA UCZNIÓW SZKOŁY IM. ŚW. WINCENTEGO PALLOTIEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 IM. MARII GRZEGOZEWSKIEJ,
szkół istniejących na terenie parafii Matki Bożej Pocieszenia
oraz dzieci i młodzieży z innych szkół uczestniczących w niedzielnych mszach św. w naszej parafii

§ 1 – Organizator
Organizatorem konkursu są księża Pallotyni i katecheci parafii Matki Bożej Pocieszenia ul. Bulwarowa

§ 2 – Cel
Celem konkursu jest zachęta do modlitwy – majówki oraz uczczenie 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Uwrażliwienie na miłość do Matki Bożej i pogłębienie wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

§ 3 – Temat
Razem z Matką Bożą i św. Janem Pawłem II

§ 4 – Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII oraz klas szkół branżowych i będzie przebiegał w trzech grupach wiekowych:

1. Młodsza grupa wiekowa – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych
2. Starsza grupa wiekowa – uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
3. Najstarsza grupa wiekowa – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.

§ 5 – Warunki uczestnictwa – przedmiot konkursu

1. Prace konkursowe wykonują uczniowie indywidualnie.

2. Kategorie konkursu:

a) Plastyczna
stosując dowolne przez siebie techniki plastyczne w formacie A4 lub A3, m. in.: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaż itp.
b) Literacka
opowiadanie lub wiersz w formacie A4, rodzaj i wielkość czcionki : Times New Roman 14
c) Audiowizualna
nakręcony krótki film lub kolaż zdjęciowy

§ 6 – Ocenianie prac
Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę: wartości artystyczne, pomysłowość, nawiązanie do tematu konkursu oraz samodzielność -wkład pracy dzieci.

§ 7 – Przekazanie prac konkursowych:
Prace konkursowe powinny być opatrzone na odwrocie następującymi informacjami: imię, nazwisko, wiek wykonawcy, klasa, tytuł pracy, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko, i kontakt telefoniczny.
Można je przekazać do zakrystii lub kancelarii parafialnej lub przesłać mailem na adres: konkursmbp@op.pl do 29 maja (piątek) 2020.

Trzyosobowa Komisja Konkursowa wyłoni 3 laureatów z każdej grupy wiekowej. Laureaci zostaną poinformowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Protokół, zawierający nazwiska autorów nagrodzonych prac będzie opublikowany na stronie internetowej parafii pod adresem: www.parafia.nowohucki.pl

Tam również zostanie podane miejsce i data wręczenia nagród.

§ 9 – Wydarzenia wspierające konkurs
Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do kreatywnego udziału w konkursie oraz w nabożeństwach majowych i urozmaicić okres kwarantanny domowej na Facebooku powstało wydarzenie: Majowy chalange:
https://www.facebook.com/events/541299209741716/
Dzieląc się tam efektami prac i wspierając modlitwą zmobilizujemy siebie nawzajem do tego, aby wytrwać do końca! Razem damy radę!

§ 10 – Kontakt z Organizatorem
Adres: Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie
ul. Bulwarowa 15a Kraków 31-751 telefon: 12 680 38 00
Mail konkursowy: konkursmbp@op.pl
Księża i katecheci skontaktują się drogą mailową lub za pomocą dziennika elektronicznego ze swoimi uczniami.