Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
ul. Bulwarowa 15A
31-751 Kraków

Prosimy o wpłaty oraz darowizny jako pomoc finansową na zakup ziemi oraz budowę Pallotyńskiego Domu Pielgrzyma z całym wyposażeniem w Krakowie.
Rachunki bankowe na które można wpłacać ofiary oraz darowizny:

Bank Pekao SA w Krakowie
PL: 02 1240 4533 1111 0010 7359 4168
USD: PL23 1240 4533 1787 0010 7359 4328
EUR: PL40 1240 4533 1978 0010 7359 4269

SWIFT: PKOPPLPW

Bóg Zapłać.


Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
Bulwarowa street no. 15A
31-751 Krakow, Poland

We ask for donations and financial help for the purchase of land and the construction of the Pallottine Pilgrim Home with all its equipment in Krakow.

Bank accounts to which you can make your donations:

Bank Pekao SA in Krakow
PLN: 02 1240 4533 1111 0010 7359 4168
USD: PL23 1240 4533 1787 0010 7359 4328
EUR: PL40 1240 4533 1978 0010 7359 4269

SWIFT: PKOPPLPW

God Bless You!