BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
PROPOZYCJA WG KSIĘGI „OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW”
Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Zwycięzca śmierci”.
AKLAMACJA WIELKANOCNA

 1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
  Wszyscy odpowiadają:
  Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
  CZYTANIE
 2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
  1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.
  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
  Albo:
  Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.
  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 1. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
  Módlmy się.
  Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
  Wszyscy: Amen.
  PO POSIŁKU
  WERSET
  Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
  Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
  Wszyscy:
  Przy łamaniu chleba. Alleluja.
  MODLITWA
  Ojciec rodziny lub przewodniczący:
  Módlmy się.
  Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
  Wszyscy: Amen.
  Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. „Otrzyjcie już łzy płaczący”.